ZGŁOSZENIA


W tym roku otwieramy proces zgłaszania kandydatów we wszystkich kategoriach. Zgłoszenia do konkursu odbywają się drogą internetową na adres biuro@abkgrupa.pl oraz po spełnieniu warunków konkursowych w każdej kategorii. Pomóż nam wybrać najlepszych w tej ciągle rosnącej gałęzi przemysłu, zgłoś swoich kandydatów!


ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia do konkursu odbywają się drogą internetową na adres biuro@abkgrupa.pl oraz po spełnieniu warunków konkursowych w każdej kategorii.

Zgłoszone prace muszą być realizowane na terytorium RP w terminie 12 miesięcy od 1 grudnia poprzedniego roku do 1 grudnia roku następnego.

Wszystkie zgłoszone prace muszą wykazać korzyści finansowo / biznesowe na podstawie założeń. Rezultaty powinny być oczywiste, jasne w zrozumieniu, broniące się przed dokładna analizą szczególnie biorąc pod uwagę wartości finansowe w zakresie metodologii założeń i osiągniętych rezultatów.

Pomysły muszą być nowatorskie, które zmieniły życie jednostki lub grupy poprzez zaangażowanie w sport i rekreację, pomogły ludziom wystartować i odnieść sukcesy w sporcie, zarówno na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym jak i międzynarodowym.

We wszystkich kategoriach konkursu jurorzy będą również uwzględniali indywidualne potrzeby kategorii zgodnie z opisem kategorii.
2018 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.